நூல் அறிமுகம்: சுப்ரபாரதி மணியனின் மொழிபெயர்ப்பு நூல் “காசிப்பூரின் நிலவு (ஒடியா மொழிக் கவிதைகள்)” – புதுவை யுகபாரதி

படைப்பாளியின் நிறமும் சிவப்புதான் முப்பது கோடி முகமுடையாள், உயிர் மொய்ம்புற வொன்றுடையாள் – இவள் செப்பு மொழி பதினெட்டு உடையாள் எனிற் சிந்தனை ஒன்றுடையாள். (மகாகவி பாரதியார்)…

Read More