பொய்யின் உச்சம் கவிதை – ஐ.தர்மசிங்

சிகையலங்காரம் செய்து மாதமொரு முறை கரடித்தலையை மயிற்பீலி போல முகிழ்க்க வைக்கும் ஓவியக் கரங்களும் கறைபடிந்த ஆடைகளின் அழுக்குகளை அச்சுறுத்தி ஆற்றில் மிதக்கவிட்டு முழு மனிதனாக நம்மை…

Read More