ஆபிரகாம் பண்டிதர்: “சகலகலா கலைஞர், சகலமும் அறிந்த அறிஞர்” – பிச்சுமணி

“நடைபாதை கடையில் உன் பெயர் படித்தால் நெஞ்சுக்குள் ஏனோ மயக்கங்கள் பிறக்கும்” என்ற பாடல் வரிகளின் அர்த்தம் எளிதாக விளங்கும். அதை தனிமனிதன் ஒவ்வொருவரும் உணரவும் முடியும்.…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (உள்ளுணர்வு இசை!) -19 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இந்த மாதிரி இசை போதனையின் குறித்து பேசுகிற பகுதிகளைவிட ஒரு வேளை மிக முக்கியமானது என்னவென்றால். இசை கேட்கும் முறை பற்றிய பொதுவான மனப்பான்மை. மரியாதையுடனும் புரிந்துக்கொண்டு…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (நாட்டுப்புற நாடக இசை) -18 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

தமிழகத்தின் மிகப்பழமையான அரங்கக்கலை வடிவம் தெருக்கூத்து ஆகும். இயல், இசை, நாடகம் மூன்றையும் ஒருங்கே நிகழ்த்தக்கூடிய பண்பாட்டு வடிவம் ஆனால் தெருக்களையே ஆடுகளமாகக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படுவதால் தெருக்கூத்து…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (பறை பேசும் அரசியல் 2) -16 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

“ஒரு மனிதன் பிறக்கின்ற பொழுது சாதி என்ற முத்திரையோடு பிறக்கின்றான், அவன் விரும்பினாலும் விரு பாவிட்டாலும், அவன் பிறந்த சாதியை அவன் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது”.ஆனால் ஒரு இனக்குழுவின்…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (பறை பேசும் அரசியல்!) -15 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

சங்க இலக்கியங்களில் பறை, ‘பறை’ என்ற சொல் பேச்சைக் குறிப்பதாகும். ‘பேசு’ எனப்பொருள்படும் ‘அறை’ என்ற சொல்லினின்று ‘பறை’ தோன்றியது. (நன்னூல் : 458). பேசுவதை இசைக்கவல்ல…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (பழங்குடிகளின் தனித்துவ இசை !) -14 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஓசைகளின் வழியே ஒரு இசை பிறக்கிறது. அவை கருவிகளின் வழியே இசைக்கப்படும் போது வெவ்வேறு முறைகளில் இசையாய் உண்டாக்கப்படுகிறது. இசை கேள்விக்கான பதில்கள் , மக்களின்…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (கானா இசை அரசியல்!) -12 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை பற்றிய சொற்களும், இசையும், விமர்சனம் என்னும் உரைகளால் பாதிக்கப்பட்ட கலாச்சார பணி என்பது பல்வேறு நூல்களால், இதழ்களால், செய்தித்தாள் பதிப்பவர்கள், தொலைக்காட்சி, வானொலி நிகழ்ச்சிகள் கச்சேரி,…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (இசை நேர்மை அரசியல்!) -11 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசையின் நேர்மை என்பதையெல்லாம் இசை என்பதன் பல அடுக்கு அர்த்தங்களை கொண்டதாகும், வளர்ந்த சமூகத்தில் உங்களுக்கான இடத்தை நிரப்பும் போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருத்தல் மட்டுமே…

Read More

இசை என்னும் அரசியல் (இசையின் மதிப்பு அரசியல்) -10 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

“நான் ஒரு இசைக் கலைஞனாக விரும்புகிறேன்” என்று பொருள்சேர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு என எடுக்கப்பட்ட 1992 இன் பிற்பகுதியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட வணிக விளம்பரம் ஒன்றில் வந்த வாசகம்…

Read More