தள்ளாடும் தடுப்பூசி திட்டம்  – அ. பாக்கியம்

தடுப்பூசி தயாரிப்பதற்கு இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துவிட்டு, அதையும் பெரும்பகுதி ஏற்றுமதி செய்துவிட்டு, இப்போது மோடியின் அமைச்சர்கள் ஜவடேகர், ஹர்ஷவர்தன் டிசம்பர் மாதம் 31க்குள் வயது வந்த…

Read More