து. பா. பரமேஸ்வரியின் கவிதைகள்

காதலின் தோன்றல் ************************* கணமொன்றில் தோன்றும் தீப்பொறியே காதல்.. நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்து பல நாள் சிந்தித்து சரி வருமா வராதா என்று யோசித்துப்பின் இருவிரலில் ஒன்றைத்…

Read More