மாறாத மானுடம் (குறும்பட விமர்சனம்) – பேரா எ. பவலன்

மாற்றம் என்ற சொல்லைத் தவிர மற்ற அனைத்தையும் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்த வேண்டும் மாறாத மானுடம் என்னும் குறும்படம் தமிழ் சமூகத்தில் மிகுந்த வரவேற்பையும், எதிர்பார்ப்பையும் உருவாக்கியுள்ளது. ஆண்டாண்டு…

Read More