து.பா.பரமேஸ்வரி கவிதைகள்

நிழல் ****************** நித்தமொரு நிழல் அவ்வப்போது எனையாற்றும் புல்லாங்குழல்.. நான் அதைத் தொடர்வேனா என்னிடத்து அது விலகுமா.. ஏதும் புரியாத புதிர்.. எது எப்படியோ.. பெரும் போர்தொடுப்பிற்குப்பின்…

Read More