சூத்திரர்களின் எதிர்காலத்திற்காக இந்தியாவிடம் என்ன இருக்கிறது?  – காஞ்சா அய்லய்யா ஷெப்பர்ட் | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

வேத சமூகம் மேய்ச்சல் சமூகமாக இருந்தது. ஹரப்பன் நாகரிகத்தின் விவசாயப் பொருளாதாரம் காணாமல் போன போது ​​ ரிக் வேத காலத்தில் அதன் இடத்தை கால்நடைப் பொருளாதாரம்…

Read More