நூல் அறிமுகம்: வனிதாமணி அருள்வேல் ’கதைசொல்லியின் பயணம்’ – இ.பா.சிந்தன்

வனி அத்தை எழுதிய ‘கதைசொல்லியின் பயணம்’ நூலை வாசித்தேன். தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருக்கும் ஏராளமான பள்ளிகளுக்குப் பயணித்து ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளை சந்தித்து அவர்களுடன் ஆடி, பாடி,…

Read More