அந்நியமாதலின் கலை – காஃப்காவின் நுண்மொழிகளை முன்வைத்து | உதயசங்கர்

“மெய்மையின் மிகு ஒளியால் மின்னுவது நம் கலை: வெகு விரைவாக விலகிச்செல்லும் முகச்சுழிப்பின் மேல் பட்டுத் தெறிக்கும் அந்த ஒளி உண்மையானது, வேறெதுவும் உண்மை அல்ல.“ —–…

Read More