தெளிவு படுத்தாத சட்டம் – மு தனஞ்செழியன்

அது ஒரு வினோத பழக்கம் தான் தினமும் குளிப்பது. நிலக்கரி சுரங்கத்தைச் சுற்றித் திடீரென உருவாகும் மேடுகளைப் போல அறையின் மூலையில் குவிந்து கிடந்தன. அதற்கெல்லாம் ஒரு…

Read More