மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை : “தூதுவர்கள்” – தென்றல்

இலைத் தட்டில் ஊரும் நத்தைச் சொல்லைக் கண்டுகொள்ளாதீர்கள் அது என்னுடையதன்று டின்னில் அடைக்கப்பட்ட வினிகருக்கு சுத்தமின்மையின் முகம் ஏரெடுத்துப் பார்க்காதீர் சூரியக் கல் பதித்த தங்க மோதிரமென்பது?…

Read More

தென்றல் கவிதைகள்

1 உன் உபய என் ரொம்பத்தானை ஹேர்பின் இடைவெளியில் சிமிட்டும் நட்சத்திரம்போல சூடிக் கொண்டுபோனாய் அதன்பொருட்டு ரொம்பவும் உருண்டு புரண்டவர்களுக்கு எதன்பொருட்டும் கருந்துளைக் காதுகள் ரொம்பத்தான் எனும்…

Read More

தென்றல் கவிதைகள்

1 செடியின் முன்னுரிமை பூக்களெனில் வெட்டுக்கொடுக்கும் தண்டுக்கு முதலுரிமை சூரிய ஒளியில் முகம் கழுவி நிமிர்ந்தால் கூந்தல் இரவில் தலைகீழாய்த் தொங்கும் முடிவு யாருக்காவது எப்போதாவது முன்னுரிமை…

Read More

கவிதை: தேடல் – தென்றல்

தேடல் யாரும் பயணிக்காத பாதையில் ஆசைகொண்டேன் பயணம் செய்ய … எது என் பாதை? எல்லாம் எவரெவரோ பயணித்தவை. மலைகளில் பள்ளத்தாக்குகளில் கற்குவியல்களில் விழுந்தெழுந்தும் தொடர்கிறது… பாதை…

Read More