நூல் அறிமுகம்: இரா. கவியரசுவின் *நாளை காணாமல் போகிறவர்* – மா. காளிதாஸ்

நாளை காணாமல் போகிறவர் இரா. கவியரசு தேநீர் பதிப்பகம் ₹110 எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு சொற்களின் தயவு தேவையாய் இருக்கிறது. இனிப்பாக இருக்கிறதென வாயில் போட, ருசிக்குப் பழகிய…

Read More

மொழியின் நிழல் கட்டுரைத்தொகுப்பு நூல் விமர்சனம் – விஜயராணி மீனாட்சி

நூல்: மொழியின் நிழல் ஆசிரியர்: ந. பெரியசாமி வெளியீடு: தேநீர் பதிப்பகம் விலை: ரூ. 80 அட்டை எழுத்துரு & வடிவமைப்பு : சீனிவாசன் நடராஜன் அன்புத்தோழர்…

Read More

மொழியின் நிழலில் இளைப்பாறி நிற்கும் வாசகமனங்கள் ந.பெரியசாமியின் கட்டுரைத்தொகுதி — கமலாலயன்

நூல்: மொழியின் நிழல் ஆசிரியர்: ந. பெரியசாமி வெளியீடு: தேநீர் பதிப்பகம் விலை: ரூ. 80 அட்டை எழுத்துரு & வடிவமைப்பு : சீனிவாசன் நடராஜன் கவிஞரான…

Read More

நூல் அறிமுகம்: *நாளை காணாமல் போகிறவர்* கவிதைத் தொகுப்பு ~விபீஷணன். 

நூல்:- நாளை காணாமல் போகிறவர் ஆசிரியர்: இரா. கவியரசு வெளியீடு: தேநீர் பதிப்பகம் கவிதை பேசுகிறது முதல் கவிதையான அலகிலா துவைத்தலில் துவங்கியே அதீத கனவின் வெளிப்பாடுகளும்…

Read More