நூல் அறிமுகம் : அரண்மனை கமுக்கங்களை அவிழ்த்து விடும்.. சுளுந்தீ..!-தேனி சுந்தர்

அரண்மனை கமுக்கங்களை அவிழ்த்துக் காட்டுகிற நாவல்… சுளுந்தீ..! இவ்வளவு விறுவிறுப்பும் பரபரப்புமான ஒரு நாவலை சமீபத்தில் நான் வாசித்ததில்லை. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நான்கைந்து பிரதிகள் வாங்கி,…

Read More