தேறல் பித்து சிறுகதை – மணவை கார்னிகன்

என்றும் போல் அன்றும் அதிகாலை எழுந்து எனது டிவிஎஸ் எக்ஸ்எல் வண்டியில் பூண்டு மூட்டையை ஏற்றிக்கொண்டு வியாபாரத்திற்கு தயாராக இருந்தேன். “மல்லிகா ,ஏய் மல்லிகா,” “என்னாங்க, ஏன்…

Read More