இன்னும் மிச்சமிருக்கிறது கவிதை – சாரதா மைந்தன்

நண்பரே..! உமது எழுத்து பசிக்கு உணவளிக்கும் என்று படிக்கவில்லை உன் கவிதைகள் எமது துயரங்களுக்கு தீர்வு தரும் என்று கருதவில்லை உம் கதைகள் எம் வாழ்வினைப் புரட்டிப்…

Read More