புத்தக முன்னோட்டம்: கவிஞர் வழிப்போக்கனின் கவிதைத் தொகுப்பு தேசத் துரோகியின் குரல்

வழிப்போக்கனின் ஐந்தாவது கவிதை தொகுப்புக்கு அவர் எழுதிய முன்னுரையிலிருந்து…. நம்புங்கள் நான் அரசாங்கத்திற்கு எதிரானவன் அல்ல அநீதிக்கு எதிரானவன். உண்மையில் மொழியைப் போலொரு வலிமையான ஆயுதமில்லை, ……….என்னை…

Read More