தேதி அல்ல… வரலாறு கவிதை – சூரியாதேவி

எண்ணங்கள் எழுச்சிபெற்று எழுந்து நிற்கும் பேரோவியமாய் வண்ணங்கள் பல தீட்டப்பட்டு வடிக்கப்பட்ட காவியமாய் வாழ்க்கையை இன்பமயமாக்க இறுதிவரைப் போராடி வேள்விகள் பல கடந்து உறுதியோடு வாதாடி என்ன…

Read More