பேசும் புத்தகம் | தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் *பரதேசி வந்தான்* | வாசித்தவர்: இ.தேவி ப்ரியா

சிறுகதையின் பெயர்: பரதேசி வந்தான் புத்தகம் : தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : தி. ஜானகிராமன் வாசித்தவர்: இ. தேவி ப்ரியா இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் *சிலிர்ப்பு* | வாசித்தவர்: லட்சுமி ரவி (Ss76)

சிறுகதையின் பெயர்: சிலிர்ப்பு புத்தகம் : சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : தி. ஜானகிராமன் வாசித்தவர்: லட்சுமி ரவி (Ss76) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More

பேசும் புத்தகம் | தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் *முள் கிரீடம்* | வாசித்தவர்: ஜெயலட்சுமி (Ss 198)

சிறுகதையின் பெயர்: முள் கிரீடம் புத்தகம் : தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : தி. ஜானகிராமன் வாசித்தவர்: ஜெயலட்சுமி (Ss 198) இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More