தொடர் 25: நத்தைக் கூடுகள் – திலகவதி | கதைச்சுருக்கம் : ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

வாழ்வின் எல்லாப் பரப்புகளிலும் நேர்ந்து கொண்டிருக்கும் மதிப்பீடுகளின் சரிவுகளுக்காக விசனப்படுகிற அதே சமயம், மிக மோசமான நெருக்கடிகளுக்கிடையிலும் மனித மேன்மைகளைப் போற்றுவதாக, நேசிப்பதாக திலகவதியின் படைப்புகள் அமைந்திருக்கிறது.…

Read More

பேசும் புத்தகம் : எழுத்தாளர் சுஜாதா சிறுகதைகள் *வீடு* | வாசித்தவர்: திலகவதி

சிறுகதையின் பெயர்: வீடு புத்தகம் : சுஜாதா சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : சுஜாதா வாசித்தவர்: திலகவதி (Ss126) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது.…

Read More