திருச்செந்தூரில் துவங்கியது “இல்லம் தோறும் நூலக இயக்கம்”

திருச்செந்தூர் அமலி நகரில் மாணவர்களை வாசிக்க ஊக்குவிக்கும் இல்லம் தோறும் நூலக இயக்கம் திருச்செந்தூர், ஜூன் 28- வாசிப்பை ஊக்குவிக்கும் நோக்கோடு முன்முயற்சியில் மாணவர்களின் சேமிப்புக்கு மும்மடங்கு…

Read More