நூல் அறிமுகம்: சிவகுமாரின் ’திருக்குறள் 50’ (அகம் மலர்ந்த தருணங்கள் கட்டுரை) – பாவண்ணன்

கற்பதன் வழியாக நாம் அடைவது கல்விஞானம். விடாமுயற்சியும் ஊக்கமும் அதற்கு அவசியம். சொந்தமாகக் கற்க இசைவான வாய்ப்புகள் இல்லாத நிலையில் மற்றவர்கள் வழியாக சிறுகச்சிறுக அறிந்துகொள்வது கேள்விஞானம்.…

Read More

வள்ளுவரின் திருக்குறளும் பெரியவர் வ.உ.சி.யும் – ரெங்கையா முருகன்

பெரியவர் வ.உ.சிதம்பரனார் முதன்மையாக நாட்டுப்பற்றில் முனைந்து செயல்பட்டு பிற்காலத்தில் மொழிப்பற்றில் சங்கமமாகி ஆறுதலடைந்தவர். அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ்நூல்கள் பதிப்பிக்கப் பெற்று தொடங்கி வளர்ந்து வந்த காலம்.…

Read More