நூல் அறிமுகம்: திருமாவேலனின் *அவர்கள் அவர்களே* – மணிகண்டபிரபு

வாழ்வு என்பதும், மனிதர்கள் என்பதும், மனிதரைப் புரிதலே வாழ்வினைப் புரிவது என்பதும் தானே அடிப்படையான உண்மை – வண்ணதாசன் நூல்: அவர்கள் அவர்களே ஆசிரியர்: திருமாவேலன் புத்தகக்…

Read More

‘நீங்க பிராமணப்பிள்ளையா?’ – திருமாவேலன்…!

எனக்கு ஜெயகாந்தனை அவ்வளவாக பிடிக்காது என்ற ஒரு வரி முன்னுரையைச் சொல்லிவிட்டால் உங்களுக்கு இந்தக் கட்டுரையை வாசிப்பதற்கு எளிமையாக இருக்கும் என்பதை விட அதுவே அறிவு நாணயம்…

Read More

புத்தகங்களின் காட்டில் தலையைத் தொலைத்தேன்! – 12… தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் – ப.திருமாவேலன்

எனக்கு வரலாற்றுப் புரிதலை ஏற்படுத்திய புத்தகம் ‘தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்’. எழுதியவர் கே.கே.பிள்ளை! பள்ளிக் காலத்தில் ஏற்பட்ட பிரமிப்பும் மலைப்பும் இன்றைக்கும் குறையவில்லை. இன்னும் மிக உயர்வாகக்…

Read More