ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – திரும்பிப் பார்க்கிறேன் (வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்) – நன்னிலம். இளங்கோவன்

மூத்த எழுத்தாளர் துடுப்பதி ரகுநாதன் எழுதியுள்ள “திரும்பிப் பார்க்கிறேன்” (வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்) என்ற நூலை சமீபத்தில் வாசித்தேன். அறுபது ஆண்டுகளாக எழுத்துலகில் தடம் பதித்து சிறுகதைகள்,…

Read More