கிராமங்களில் திருவிழா வீதியுலா கவிதை – ச.சக்தி

வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் அம்மன் வீதியுலா ஊர்ந்து வருகிறது கிராமங்கள் தோறும் இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து அம்மனுக்கு கற்பூரம், ஊதுபத்தி, வெற்றிலை, பாக்கு, வைத்து வழிப்படுகின்றனர்…

Read More

சித்ரத்திர்ழா கவிதை – ஸ்ரீதர்பாரதி

சடாமுடி வழுதாச்சக்கரத்துடன் கள்ளர் திருக்கோலத்தில் மண்டகப்படி கடந்துவரும் மாமாயனுக்கு தல்லாகுளத்தில் எதிர்சேவை ஊரெல்லாம் பந்தலிட்டு உற்சவ வீதியெல்லாம் தோரணங்கட்டி பிட்டுக்கு மண்சுமந்து பிரம்படிபட்ட சொக்கனோடு மலையத்துவசன் மகளுக்கு…

Read More