கம்பனின் உள்ளம் கவர்ந்த திருவொற்றியூர் வல்லீ – ரெங்கையாமுருகன்

நமது தமிழ் மரபு நீண்ட நெடிய சங்கிலி தொடர்ச்சியுடைய சமூக பண்பாட்டு வரலாறு கொண்டது. மேற்கத்திய உலகைப் போல 200-300 வருட வரலாற்றை பெரிய வரலாறு போல…

Read More