சிறுகதை: இது கதை அல்ல – யாழினி ஆறுமுகம் 

அப்போது பனிரெண்டாம் ரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து ரிசல்ட்டுக்காக காத்திருந்த காலம். கமலின் தீவிர ரசிகன் நான். அப்போதெல்லாம் எங்கள் வீட்டின் வரவேற்பரையின் முகப்பில் வண்ணவண்ண கமலின் படங்களை…

Read More