கவிதை: கை பேசியும் காதலும் – தங்கேஸ்

இந்தக் கைபேசியை பிடித்திருக்கும்போது ஜிஎஸ்டியைப் போல் எகிறிக்கொண்டிருக்கிறது என் பதற்றம் ஆனால் இன்னும் நீ அழைத்த பாடில்லை தொடு திரையை தொடுவதற்கும் முன்பே விரல்களை நிறுத்தி விடுகிறது…

Read More