தொ. பரமசிவனின் *சமயங்களின் அரசியல்* – ராதிகா விஜய் பாபு

வணக்கம், தொ. பரமசிவன் அவர்களது அறியப்படாத தமிழகம் படிக்கும் பொழுது தமிழகத்தில் உள்ள பல பழக்கவழக்கங்கள் அதற்கான காரணங்களையும் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்…

Read More