தொடர்-2 நானே மகத்தானவன்-அ.பாக்கியம்

விண்ணை முட்டும் கரவொலி செவிப்பறை கிழியும் கூச்சல்கள் கரவொலி – குரல் ஒலியுடன் எதிரொலியால் அதிரும் அரங்கம் மனிதத் தலைகளால் மூடப்பட்டு இருந்தது அரங்கின் நடு மேடையில்…

Read More