நூல் அறிமுகம்: ஆயிஷா – சாந்தி சரவணன்

புத்தகத்தின் பெயர் : ஆயிஷா ஆசிரியர்:எழுத்தாளர் இரா. நடராசன் பதிப்பகம்:பாரதி புத்தகாலயம் பக்கங்கள்:24 விலை:25/- ஒரு வார்த்தை ஒரு வாக்கியம் ஒரு புத்தகத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு மாற்றத்தை…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 75 – சுகந்தி நாடார்

கல்வியியலின் மற்றப்பரிணாமங்களும் கல்வி 4.0வின் தேவையும் ஒரு காலத்தில் கணினியும் கணினியியலும் ஒரு தனிப்பிரிவாக ஒரு அறிவியலின் ஒருஅங்கமாகக் கருதப்பட்டது. இப்போது கூட STEM என்று சொல்லிக்…

Read More