நூல் அறிமுகம்: அ.சி.விஜிதரனின் *தாமஸ் சங்காரா வாழ்வும் சிந்தனையும்* – கி.ரமேஷ்.

மிகவும் நம்பிக்கையிழக்க வைக்கும், ஆழ்ந்த மனவருத்தத்தில் ஆழ்த்தும் இந்தக் காலத்தில் நம்பிக்கையூட்டக் கூடிய ஊக்கமூட்டக் கூடிய பதிவுகள் தேவைப்படுகின்றன. போன ஆண்டு இதே நேரத்தில் எனக்கு அந்த…

Read More