பேசும் புத்தகம் | எண்டமூரிவீரேந்திரநாத்- இன் *தாமஸநாசினி* | வாசித்தவர்: சாஜ்.M, வழக்கறிஞர் நாமக்கல் (ss 195/2)

சிறுகதையின் பெயர்: தாமஸநாசினி புத்தகம் : தாமஸநாசினி ஆசிரியர் : தெலுங்கில்:எண்டமூரிவீரேந்திரநாத் | தமிழாக்கம்: கெளரிகிருபானந்தன் வாசித்தவர்: சாஜ்.M, வழக்கறிஞர் நாமக்கல் (ss 195/2) இந்த சிறுகதை,…

Read More