இறைமொழி எழுதிய “தொரட்டி” – நூலறிமுகம்

தொரட்டி.. சிறுகதைகளின் தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு கதையும் சமுதாயத்தில் பெண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனையை பேசுகிறது. எழுத்தாளர், ஒவ்வொரு பிரச்சினையின் கருவாக எடுத்துக் கொண்டதை அவ்வளவு எளிதாக கடந்து…

Read More

இறைமொழி எழுதிய “தொரட்டி” – நூலறிமுகம்

சிறுவயதிலிருந்து, எத்தனை கதைகள் கேட்டாலும், ஒவ்வொன்றும் புதியது போலவே தோன்றுகிறது. ஏனெனில், ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஓராயிரம் கதைகள் இருக்கிறது. வீடில்லை, காரில்லை, நகையில்லை என புலம்பும் ‘கம்பஃர்ட் ஜோன்’…

Read More

இறைமொழி எழுதிய “தொரட்டி” – நூலறிமுகம்

ஆசிரியரின் தந்தை சந்தக் கவிஞர் திரு வே. சதாசிவம் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக, அறம் கிளை தோழரான இறைமொழியின் முதல் சிறுகதை தொகுப்பு… முதல் தொகுப்பு…

Read More