துரோகம் கவிதை – வளவ. துரையன்

இந்தத் துரோகம் எனக்கானதே என்னைக் கொண்டுபோய் வாழ்வின் எல்லையில் வைத்து வேடிக்கை பார்க்கிறது. ஆதரவெனக் கை போட்ட தோள்களில் இருந்த அழகான முள்ளெல்லாம் அழுத்திக் குத்தின. வந்த…

Read More