நூல் அறிமுகம்: தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை எழுதிய *தோட்டியின் மகன்* – மதுமிதா கோபிநாத்

நூல்: தோட்டியின் மகன் ஆசிரியர்: தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை, தமிழில் சுந்தர ராமசாமி வெளியீடு: காலச்சுவடு பதிப்பகம் பக்கம்: 173 விலை: 195 காலைக் கடனுக்கு மட்டுமே கழிவறையைத்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை எழுதிய *தோட்டியின் மகன்* – மதுமிதா கோபிநாத்

நூல்: தோட்டியின் மகன் ஆசிரியர்: தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை, தமிழில் சுந்தர ராமசாமி வெளியீடு: காலச்சுவடு பதிப்பகம் பக்கம்: 173 விலை: 195 ஒரு தோட்டியின் மகன் தோட்டியாக…

Read More

நூல் அறிமுகம்: “தோட்டியின் மகன்” – மிஸ்ரா ஜப்பார்

“தோட்டியின் மகன்” வாசித்து மீள்கிறேன். தகழி சிவசங்கரப் பிள்ளையின் தோட்டியின் மகனை சுந்தர ராமசாமி மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழி மாற்றம் செய்துள்ளார். காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் நவீன இந்திய…

Read More

தோட்டியின் மகன் – தகழி சிவசங்கரப் பிள்ளை (தமிழில் சுந்தர ராமசாமி) | மதிப்புரை செ.சந்திரன் யுவராஜ்

சென்ற வாரத்தில் நான் படித்த நாவல் “தோட்டியின் மகன்”. பத்மபூஷன்,ஞானபீடம், சாகித்ய அகாடெமி பரிசுகளை வென்ற திரு.தகழி சிவசங்கரப் பிள்ளை அவர்கள் மலையாளத்தில் 1946 ல் எழுதிய…

Read More

தோட்டியின் மகன் – தகழி சிவசங்கரப் பிள்ளை (தமிழில் சுந்தர ராமசாமி)

மக்களால் பெரிதும் போற்றப்படும் கலை வடிவம் கதை இலக்கியம். இத்தகைய கதை இலக்கிய வடிவத்தின் பெரும் மாற்றம் இந்நாவல். அத்தோடு மட்டும் நின்று விடாமல் சமூகத்தினுடே சென்று…

Read More