அத்தியாயம் 12 : பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

இந்தியா…நமது இந்தியா… ‘சோம்பேறித் தொழிலாளகள்’ “இந்த மில்லில் மின்விளக்குகள் இருக்கின்றன. தொழிலாளர்கள் மின்விளக்கு வெளிச்சம் கண்ணைக் கூசுகிறது என்று ஒரே புகாராம். தொழிற்சாலை கமிஷன் வருவதற்கு இரண்டு…

Read More