தோழர்கள் கற்க வேண்டிய எட்டு புத்தகங்கள்-ச.வீரமணி

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்தியக் குழு சார்பில் கட்சிக் கல்வி வரிசையின்கீழ் எட்டு புத்தகங்கள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. இது தொடர்பாக கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாக “பீப்பிள்ஸ்…

Read More