கார்கவியின் கவிதைகள்

உலகின் தலைசிறந்த சொல் ‘வறுமை’ ********************************************** “ஆயிரங்களைத் தாண்டிய பட்டாசுப் புகையில் நமத்து போகிறது சில அப்பாக்களின் தீபாவளி, தூரத்து குடிசையில் வானத்தையும் பலரின் வீட்டு வெடி…

Read More

நடை வண்டி காபி கவிதை – கண்ணன்

நடை வண்டி காபி ************************* தற்போது தள்ளுவண்டி ‘டீ காபி டீ காபி’ கூவி விற்கிறது குழந்தை காற்றில் கைமாறும் காகிதம் ‘காபி சரியில்லை என் காசைக்…

Read More

கண்ணனின் கவிதைகள்

ஒரு கணம் சூப்பர் மேன் மறுகணம் தலையில் முக்காடிட்டப் பூச்சாண்டி இன்னொரு கணமோ கண்களைக் கட்டியபடி கண்ணாமூச்சி வெட்டிடும் மின்னலாய்க் கணம் தோறும் காட்சிகள் மாறும் குழந்தையின்…

Read More