துளையற்ற மூங்கில் கவிதை – லீலா லோகநாதன்

என் கனவுகள் தழைத்திட ஒரு துளி நீராவது கிடைத்திடாதா? நான் துளிர் விட்டு எழ… கண்ணீரின்றி கதறி அழும் எனதகத்து தசைகளின் வலிகளை கவிதையில் கழுவேற்றி களிக்கிறேன்……

Read More