கவிதை- துளி ( கோவி பால முருகு)

துளி ( கோவி.பால.முருகு) சிறிய துளி பெரிய குடத்தில் அடைக்கப் பட்டதால் துளியில் உருவம் உறுப்புகளோடு உருமாறியது! காற்றையும்,உணவையும் குடத்திற்குள்ளேயே சமைத்துக் கொண்டது! குடத்தை உடைத்துக் குப்புற…

Read More

கவிதை: படரும் மழை – கவிஞர் ச.சக்தி

நேற்று இரவு பொழிந்த மழையில் நனையாமல் இருக்கிறது குழந்தையின் கனவுகள் கூரையின் எரவானத்தின் கீழே மண் சுவரில் மழையை வரைந்து கொண்டிருக்கும் சிறுவனின் கையில் முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது…

Read More