கவிதை: தும்பியின் சிறகு — பொள்ளாச்சி முருகானந்தம்

தும்பியின் சிறகு… —————————- நானு டவுசர் கிழிஞ்ச தன்னாசியப்பங் கோயிலு வீதி பரமான்……. கோழி மூட்டி சின்ராசு மூக்கு நோண்டி ஏரிமேடு பொன்னி…. அப்புறமேளு சவுரி முடி…

Read More