நூல் அறிமுகம்: துப்பாக்கிகள், கிருமிகள், எஃகு – கு.காந்தி

கொரான ஊரடங்கில் புத்தகம் வாசிப்பது பயன் உள்ளதாக அமைந்தது. புத்தக அலமாரியில் தேடித்தேடி புத்தகங்களை வாசிக்க நேர்கின்றபோது என்னுடைய கண்களில் ஜாரெட்டை மண்ட எழுதிய இந்த புத்தகம்…

Read More