ந க துறைவன் கவிதைகள்

ந க துறைவன் கவிதைகள். மேகம் நகர்கிறது? நிலா நகர்கிறதா? இரண்டுமே நகரவில்லை அங்கேயே தானிருக்கிறது நகரும் அழகினைப் பார்த்து ரசிக்கும் என் மனம் அப்பாலுக்கு அப்பால்…

Read More

ந க துறைவன் கவிதைகள்

எதையோ தொலைத்துவிட்டு மழையில் நனைந்து தேடுகிறாள் நனையாமல் இருக்க கையில் குடை நடையில் வேகம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை தேடுகிறாள் நிற்காமல் பெய்கிறது மழை. ***** நீரில் விழுந்து…

Read More

ந க துறைவன் கவிதைகள்

1. நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கிறது சில நேரங்களில் நம்பிக்கை இல்லை எவர் மீதும் எப்பொழுதும் அதை மனமே தீர்மானிக்கிறது நம்பிக்கையானவர்கள் எவரும் தென்படுவதில்லை இக்கணம் வரை நம்பிக்கையானவர்…

Read More