பெயர் சொல்லும் பறவை 20 – நீலநிற ஈப்பிடிப்பான் | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

நீலநிற ஈப்பிடிப்பான் ஆனைக்கட்டி பறவைகள் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணிபுரிகிறோம் என்பதால் அவ்வப்போது பறவைகளை புகைப்படம் எடுக்க காட்டுக்குள் செல்வது வழக்கம். நானும் நண்பரும் பறவை நோக்குவதற்காக சிறிது…

Read More