நூல் அறிமுகம்: ஆனந்த்குமாரின் டிப்டிப்டிப் – பாவண்ணன்

பலாப்பழத்தின் மணம் – பாவண்ணன் நவீன தமிழ்க்கவிஞர்களின் வரிசையில் பரவசமூட்டும் தருணங்களையும் மன எழுச்சியூட்டும் தருணங்களையும் முன்வைத்து ஒருவித கொண்டாட்ட மனநிலையை உருவாக்கித் திளைப்பவர்கள் மிகச்சிலரே. தேவதேவன்,…

Read More