தமிழின் வேர்ப்பரப்பில் தன் பிறப்பை உறுதி செய்தவர் வீரமாமுனிவர்… கட்டுரை – பேரா. எ. பாவலன்

தமிழின் வேர்ப்பரப்பில் தன் பிறப்பை உறுதி செய்தவர் வீரமாமுனிவர்… தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோர் என்றும் சாவதில்லை என்பதற்கு வீரமாமுனிவர் ஒரு சாட்சி. அவர் மறைந்து சுமார் 275…

Read More

திருநெல்வேலி புத்தகத் திருவிழா – 2022 அறிவிப்பு

மார்ச். 18 முதல் 27 வரை வ உ சி மைதானம் பாளையங்கோட்டை. திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் பப்பாசி செயலாளரை அழைத்திருந்தார்கள். மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை சந்தித்து…

Read More