உயர்மட்ட நீதித்துறையில் இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்ப்பதில் ஏன் பிரசாந்த் பூஷன் தவறிழைக்கிறார் – டி.எம்.கிருஷ்ணா (தமிழில் சுனந்தா சுரேஷ்)

பிரசாந்த் பூஷன் உண்மையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நபர். அரசியலமைப்பு வழங்கிய உரிமைகள் மற்றும் ஜனநாயகம் பாற்பட்ட அவரது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நீதியுணர்விற்காக நம்மில் பலர் அவரைப் போற்றுகிறோம்.…

Read More