நான் ரசித்த கவிஞர்கள்: ஆங்கிலக் கவிஞர் ஆண்ட்ரோ மார்வலின் மொழிபெயர்ப்பு கவிதை

நான் ரசித்த கவிஞர்கள் ( ஆண்ட்ரோ மார்வல் 1621-1678 ஆங்கிலக் கவிஞர் ) மார்வல் புகழ் பெற்ற ஆங்கிலக் கவிஞர்ஆவார். மெட்டாபிசிக்கல் கவிஞர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற பௌதீகம்…

Read More