கவிதை : மகிழ்ச்சியின் பிரலாபம்.. – ஜலீலா முஸம்மில்

நேச உள்ளங்களின் சந்திப்புகள் நேற்றோ இன்றோ நாளையோ நிகழ்தல் கூடும் அக்காத்திருப்புகளின் நொடிமுட்கள் வானளாவ முட்டி நட்சத்திரங்களைத் தரைக்குத் தட்டி விடும் வளைந்து வளைந்து வானவில் வட்டங்களை…

Read More